Feed Item
Added a post 

På Sveriges Radio idag, tar man upp 16 rättsfall där den dömda lyder under en utvecklingsstörning. En vuxen kvinna med förstånd av en 7-årings mentala utveckling dömdes för misshandel och mordbrand.

Den första frågan jag skulle ställa som domare (av ren nyfikenhet), är ifall kvinnan kan anses helt i jämförelse med en sjuåring eller om finns det delar i kvinnans psyke som är äldre och i så fall, kan den destruktiva utvecklingen skett pg a personalens kompetensbrist eller att personalen inte har förstått kvinnans olika utvecklingsdelar och misstagit sig? -Borde det kanske ligga under boendets ansvar?

Som jag ser det ägs det yttersta ansvaret i boendet likt företag och anställda eller körskola och elev av förättaren eller tjänstens lagliga utövare, dvs chefen/VD:n. Det är så lagen är uppbyggd när ett arbete/tjänst utförs eller en produkt säljs.

Att ansvara för ett boende är likaställt ett företagande. Om någon skadas under arbetet pg a att en maskin saknar underhåll, arbetsledaren har brustit i rutiner eller att rutiner är bristfälliga, ligger alltid det yttersta ansvaret på ägaren eller VD:n. De fåtal gånger en arbetstagare blir ansvarig för felpraktisering gäller det arbetstagarens bristande omdöme vid sjukdom eller drogpåverkan!

Eftersom tjänsten i detta fall handlar om boende för individer som inte har kapacitet att klara sig själva, torde personalens goda omdöme ersätta vårdtagarens inkapacitet och i förlängningen, chefens ansvar att vårdtagarens behov uppfylls! 

Hur en kvinna med ställd diagnos missbedöms så katastrofalt, ligger därför på omvårdgivarens ansvar!

  • Like
Comments
Info