Feed Item
Added a post 

Jag ska inom kort klargöra BennyButler och lägga till fler kategorier. Just nu befinner jag mig i ett skov som gör artrosen outhärdlig. Orken finns där i 10 minuter i stöten sen är den borta.

Jag brukar läsa rena konspirationsteoretiska inlägg och artiklar och många gånger tar mig för pannan och "vill" fråga -hur tänkte du nu? Problemet är att alla konspirationsteorier inte är författade i det egna behovet att bygga broar av förklaringar när sanningen uteblir. En del teorier med faktabakgrund målas bara upp som konspirationer för att dra fokusen från någots historia som inte tåls att förklaras.

Jag berättade om facebook, om vaccinet och har i allra yttersta grad malt sönder konspirationer till rena fakta som inte går att trolla bort. Många foliehattar pratar om "uppvaknandet", den period i tiden då likt under Upplysningen, vi ska förstå att allt inte är som det ska.

Uppvaknandet handlar dock inte om att alla som trott vaccin innehåller små bebisar får rätt och att vi andra per automatik träder in i den mörka verkligheten från filmen "Soylent Green" 1973 med Charlton Heston. Inte än i alla fall!

Uppvaknandet som konspirationsteoretiker egentligen talar om utan att ofta förstå bakgrunden själva, är den så kallade mentala frigörelsen från stat och religion. Det handlar om återupprepande processer genom tiderna som leder till självständighet och utveckling. Som exempel kan vi ta sekularisering från religioner. Där sekularisering finns, finns fundamentalister som vill dra klockan tillbaka. De vill dra tillbaka klockan för att makten splittras.

Uppvaknandet handlar om modet att våga tänka själv och "benefit of the doubt", att vi tillåter tvivla på det heliga samfundet som en gång räddat oss, eller fördelen av att åtminstone lyssna på de knasigaste teorierna.

Det handlar om att kunna se, att lära sig se vem som vinner på att skydda ett dåligt beteende eller ljuga och i slutänden få en överblick av vad som väntar oss om vi ignorerar även de mest absurda förklaringarna. 

Sanning med modifikation (forskning.se)

"Trots det handlar diskussionen om vaccinens skadlighet ofta om ingredienser, och ofta andra än den verksamma substansen. Vissa framhålls som skadliga, andra bara motbjudande. Några exempel är formaldehyd, kvicksilver, aborterade foster och kylarväska. Som ofta finns det i flera fall ett litet korn av sanning i påståendet att vaccinen innehåller de här ingredienserna:

  • Nej, foster används inte för att framställa vaccin. Däremot odlas vissa vaccin i välkända cellkulturer, där cellerna har ursprung i foster som aborterats för flera decennier sedan, men som sedan länge växer helt av sig själva. Astra Zeneca använder sig av en sådan cellkultur för sitt vaccin.

 

 

Embryonala celler från 1973

Den virusvektor (läs mer nedan) som Astra Zeneca använder i sitt sars-cov-2-vaccin kallas ChAdOx1-S och är framställt i något som kallas genetiskt modifierade humana embryonala njurceller, eller HEK 293-celler. HEK 293 är en cellinje som togs fram 1973 och ofta används i forskning och härrör från ett foster som troligen var av kvinnligt kön.

  • Nej, formaldehyd är inte en ingrediens i vaccin. Påståendet härrör troligen från att formalin kan användas för att avdöda eller inaktivera vissa beståndsdelar i vissa vaccin. Spår av formaldehyd kan till exempel finnas i vaccin mot stelkramp, hpv och hepatit. Enligt Folkhälsomyndigheten är mängden försumbar och det finns inga belägg för att formalin kan utlösa en allergisk reaktion.
  • Nej, vaccin innehåller inte kylarvätska. De kan däremot innehålla polyetylenglykol som till skillnad från glykol (kylarvätska) inte är giftigt. Det har dock förekommit allergiska reaktioner mot vaccin som innehåller polyetylenglykol, däribland Modernas vaccin mot covid-19. Enligt en artikel i Läkartidningen (2021) är det oklart om de allergiska reaktionerna kan kopplas till polyetylenglykol.
  • Nej, vaccin innehåller inte kvicksilver. Tiomersal, en kvicksilverförening, användes tidigare som konserveringsmedel i flera vacciner. Enligt Läkemedelsverket innehåller inget vaccin idag tiomersal."

Det är alltså inte utan "men", vissa tillsynes ovetenskapliga teorier blossar upp. Frågan vi bör ställa oss under "uppvaknadet" är varför vi är så snabba att förkasta information som inte kommer från vår egen fundamentalistiska maktstruktur?

Mycket likt religion blir de sekulariserade hånade sin skeptism och sitt vidvinkelseende och jag knyter ihop Johanna Frändén "Jag är trött på att försvara etablissemanget", Sofia Jannok, SVT "Här ställer Sofia Jannok programledaren mot väggen" och frågar "hur känns det att gå på stulen mark", Englands besittning av Australien och de Katolska prästernas pedofili!

Det är så lätt förkasta sanningen, skratta och håna, men syvende och sist är det de sovande som bär ansvaret för lidandet som aldrig tar slut. -A benefit of the doubt, det är allt som efterfrågas.

  • Like
Comments
Info