About
Discussions Categories
Notifications
Empty
Diskussioner
BennyButler (Copyright holder) startade i januari 2021. Det är ett alternativ till facebook och andra sociala medier. Vi kallar det för en "community" eller "samhälle"! Till skillnad från andra sociala medier är vi på BB intresserade av att lyfta varje individ och till vår hjälp finns det massor av möjligheter att skina som en stjärna! Vi använder inte algoritmer, vi säljer ingen information till tredjepart, vi använder oss inte av någon form av press för att påtvinga användarna att skriva mer, skriva mer utmanande eller betala för att synas.
New conversation
Not logged in users can't 'New conversation'.
Top Discussions
  •  ·  452
  •  · 
Vill du vara med och utforma? Har du frågor om forumet, har du hittat buggar eller har du ideer som…
  •  · 
  •  · 
  •  · Jag har läst och tagit till mig informationen, tyvärr tar det ett tag till innan de blir översatta m…