Comment to 'Miljardtavlan är troligtvis en förfalskning '
  • Nästa tavla är ett större konstverk än vad jag tänker att konstsbedömarna tror. Den tolkas som "Martha och Mary" och finns i USA, den avbildar troligtvis konstnärens (möjligtvis Carvaggio) samtid framför Jerusalems dåtid. Kvinnan bär de vanligaste färgerna för kvinnor i lägre och högre rang. Detta visar troligen en rikare och en fattigare flicka. Glaskupolen skvallrar om Venedigs Morano (vilket handlar om rikedom och 1800-talet), ramens mönster runt kupolen är även det 1800-tal och luskammens modell berättar att det är under Henry VIII av Englands tid från/på 1500-talet. Andra detaljer är t ex att den inte är färdigmålad, eventuellt påbörjad av Carvaggio och avslutad av en annan nationalitet. Carvaggio har förmåga att göra även simpla tavlor levande, medan de tomma blickarna kom senare, som t ex Fansisco Goya eller Antoine Jean Gros. Att tavlan skulle avbilda Martha och Mary har jag svårt att tro. 

    Fotnot: Korset ovan är ett Malteiskt kors (Knights Hospitaller) och tillhör "St John ordern" under reformationen och det påminner oss om det politiskt dåliga läget att måla tempelherrar. Tavlan i ovan kommentar kan därför vara äldre!

    0 0 0 0 0 0