·   · 34 posts
  •  · 2 friends
  •  · 3 followers

Ska vi döma utvecklingsstörda efter samma straffskala?

På Sveriges Radio idag, tar man upp 16 rättsfall där den dömda lyder under en utvecklingsstörning. En vuxen kvinna med förstånd av en 7-årings mentala utveckling dömdes för misshandel och mordbrand.

Den första frågan jag skulle ställa som domare (av ren nyfikenhet), är ifall kvinnan kan anses helt i jämförelse med en sjuåring eller om finns det delar i kvinnans psyke som är äldre och i så fall, kan den destruktiva utvecklingen skett pg a personalens kompetensbrist eller att personalen inte har förstått kvinnans olika utvecklingsdelar och misstagit sig? -Borde det kanske ligga under boendets ansvar?

Som jag ser det ägs det yttersta ansvaret i boendet likt företag och anställda eller körskola och elev av förättaren eller tjänstens lagliga utövare, dvs chefen/VD:n. Det är så lagen är uppbyggd när ett arbete/tjänst utförs eller en produkt säljs.

Att ansvara för ett boende är likaställt ett företagande. Om någon skadas under arbetet pg a att en maskin saknar underhåll, arbetsledaren har brustit i rutiner eller att rutiner är bristfälliga, ligger alltid det yttersta ansvaret på ägaren eller VD:n. De fåtal gånger en arbetstagare blir ansvarig för felpraktisering gäller det arbetstagarens bristande omdöme vid sjukdom eller drogpåverkan!

Eftersom tjänsten i detta fall handlar om boende för individer som inte har kapacitet att klara sig själva, torde personalens goda omdöme ersätta vårdtagarens inkapacitet och i förlängningen, chefens ansvar att vårdtagarens behov uppfylls! 

Hur en kvinna med ställd diagnos missbedöms så katastrofalt, ligger därför på omvårdgivarens ansvar!

0 0 0 0 0 0
  • 413
Comments (0)
Info
Category:
Created:
Updated: