·   · 34 posts
 •  · 2 friends
 •  · 3 followers

Uppfinningar som fördröjs pg a kapitalism och makt

Visste du att det nu finns datorer på papper? De lanserades för första gången 2014 om jag inte missminner mig!

Antalet utvecklingar i världen haltas pg a maktfaktorer hos kapitalister. Att bygga om produktionskedjan är dyrt och lager med miljarder tekniska apparater lagerhålls i väntan på försäljning. -Detta är den vanligaste orsaken till att vi globalt ligger nästan hundra år efter i utvecklingen.

Någon vill få betalt för alla redan skapade produkter, någon vill få betalt för extrema lagerhållningskostnader, några vill inte inte bekosta nya verktyg som skapar framtidens produkter och några vill inte förlora marknaden till uppfinningar som klassar ut en väl fungerande verksamhet.

Men välfungerande uppfinningar finns som skulle kunna förändra livet för alla globalt, till och med rädda liv.

Uppfinningar kan vara:

 • Tjänster
 • Produkter
 • Rutiner

Uppfinningar som hålls i luften gäller alla branscher. Det största problemet för nästan alla uppfinnare är deras status. En uteliggare som hittat ett sätt att lösa världshungern är ett lätt byte för kapitalister. Hen tåls inte att visas upp som geniet bakom uppfinningen, kapitalisten vill presentera alla nya ideer som sina egna, här faller uppfinnare kort, då uppfinnare är enskilda och suveräna tankesmedjor. Kapitalisten har inte för avsikt att lämna ifrån sig makten som ledande och antingen stjäl idén eller kväver den.

Ta energihusen som exempel. Det finns paketerade och klara energihus som är självförsörjande. Vattenfall köpte upp den Nordiska marknaden och lade ner produktionen. -Utan att knysta ett ord till pressen!

Vi får alltså stå ut med tåg och bussar som inte klarar nordisk kyla, vi får stå ut med sämre sjukvård, vi får stå ut med högre priser som bekostar antika lösningar för att maktspelet bakom inkomsterna är större än välviljan att lösa problemen!

Jag har själv uppfinningar som skulle kunna revolutionera och dra det lunkade folket in i framtiden:

 • Ett holografiskt virtuellt tvåfingerstangentbord
 • Ett program som ger oss möjlighet att byta kläder (på oss själva), ändra bilmodell vi kör och få vår sparsamt inredda tvåa att se ut som en lyxvåning
 • Ett program som gör en vanlig 2D video på YouTube till en VR-upplevelse
 • En tvättmaskin som kör utan ström
 • Tändare utan gas
 • Sjötvätt (minska övergödning)

Det var några produkter jag har skapat under åren. Men likt då vi söker jobb inom vården som exempel, returneras all konversation (om svar kommer) med "tack för ditt intresse, vi har nu gått genom alla sökande och fortsatt med en annan kandidat"! Underligt på riktigt eftersom vården bl a skriker efter personal som vill jobba!

Det är klart att tanken finns där, att de sökande hindras från att nå arbetsgivaren i ett politiskt spel om extra ekonomiska resurser. Om det är rimligt att det är så det går till, vet jag inte. Däremot är det ju teoretiskt möjligt då jag innan mitt eget extrajobb inom just vården, sökte jobb hos samma arbetsgivare genom Arbetsförmedlingen och med vändande post blev avfärdad, men upptogs direkt, när jag ansökte privat från arbetsgivarens hemsida. Det kändes onekligen märkligt att från den instans vi förväntar oss hjälp, slås vi omkull.

Tillbaka till uppfinningar. Att vara utvecklare innebär problem när vi inte är upptagna av en organisation som kan tillgodogöra sig framstegen själva. Det är så lagen ser ut. -Alla förbättringar inom företaget, alla ideer som utvecklar och alla lösningar tillfaller företaget utan rätt för ekonomiskt efterkrav av upphovsmakaren och utan äganderätt. 

Börjar bilden klarna? -Vi kan ha nästa Tesla sittande på bussen mot Solna i Stockholm utan att veta om det, utan att vi aldrig får reda på det! Som avslutande argument att uppfinnare är kraftigt förminskade i nutid är Amerikas militära försvar. Visste du att de lusläser science fictionromaner främst, för att hitta strategiska lösningar och potentiella scenarion, men aldrig ser författaren som mer än en gratis källa till information?

Min bild av uppfinnare är självklart annorlunda. Det går inte att på ett lyckosamt sätt att stjäla någon idé. Orsak till detta yttrande är alltid att uppfinnaren kom till sin slutsats genom ett långt prövande mot framgång. Den strategiska bakgrunden mot det slutgiltiga resultatet tillhör innovatörens utveckling. Detta innebär att mönstret som lett fram till resultatet endast tillhör upphovsmakaren och kan inte under några omständigheter förstås av idétjuvar.

-En bra uppfinning kan leda (leder oftast) till kaos eller ett dåligt resultat, när utveckling sker genom stöld av ideer.

 

0 0 0 0 0 0
 • 365
Comments (0)
Info
Category:
Created:
Updated: