·   · 34 posts
 •  · 2 friends
 •  · 3 followers

Man kan inte flytta eller kvitta skulder mellan olika konton!

Det är många som reagerar på att skulder inte kvittas mot inkomster rakt av! Den riktiga orsaken bakom är att skulderna tillhör konton som inte rör inkomstkontot! Jag förklarar under citatet.

SVT skriver:

"Under en fyra års-period hade han varit misstänkt för 221 brott. För detta är ”Hassan” skyldig staten totalt 574?000 kronor, bland annat för skadestånd som betalats ut till brottsoffren. 

Kronofogden kan inte kräva in pengarna eftersom han saknar registrerad inkomst.

”En väldigt stark princip”

Samtidigt har ”Hassan” själv beviljats drygt 40?000 kronor från staten. Pengarna kommer från justitiekanslern och är ett skadestånd för det lidande han åsamkats när han suttit häktad en månad för ett brott han senare inte åtalades för. 

– Det är en grundläggande rättighet vi har att inte bli frihetsberövade. Blir vi frihetsberövade och sedan inte döms för brott, då är vi berättigade till ersättning och det är en väldigt stark princip, säger justitiekansler Mari Heidenborg.

Denna typ av skadestånd är helt fredat från utmätning, vilket innebär att Kronofogden inte kan kräva in pengarna – även om den som fått skadeståndet har stora skulder. "

Tolka lagen rätt

Allt som byter händer t ex- pengar, resurser, skulder, reverser ägs av ett konto som balanserar debit och kredit och visar ett saldo. Konton kan bara skicka pengar dit en skuld uppkommit om kontot har ett överskott tack vare det andra kontots underskott! Kontonas resurser ska bara "byta händer", när de är påverkade av varandra, resultatet ska visa +-0 (plus minus noll).

Kontot kan vara du eller jag och vi är ihopkopplade med andra människor som vi gör affärer med kanske. Om du lånar 100kr av din pappa och din pappa lånade 1000kr av grannen en vecka tidigare, kan inte grannen styra om ditt lån på 100 kr till sig själv, för att din pappa var skyldig honom pengar!

 • Du och din pappa har affärer ihop.
 • Din pappa och grannen har affärer ihop.
 • Du ska inte behöva betala din pappas skulder.

När ditt lån är över vill du föra tillbaka de 100 kronorna till din pappa. -Är det då rätt att sin pappas granne kliver över avtalet mellan dig och din far, för att han ska kunna dra av 100kr från din pappas skuld?

Vad händer nu med kontobilden, saldot och +-0 (plus minus noll)?

Från ditt konto går ett överskott av 100kr mot din pappas konto som har ett minussaldo på lika mycket som tillhör dig!

Istället för att de 100kr når din pappa, omlokaliseras pengarna till pappans grannes konto. Det betyder att din pappa fortfarande äger ett minussaldo hos dig, det har inte kvittats något egentligen mellan grannen och din pappa, eftersom pengarna kom från dig, vilket gör att det faktiska underskottet din far har nu är 1100kr (han har lånat ut 100 kr och lånat 1000 kronor). Grannen som lånat ut 1000kr ligger fortfarande minus samma belopp eftersom din far inte betalat och nu plus en skuld till dig, eftersom han tog pengar av dig för att kvitta någon annans skulder!

Det här betyder att du har minus 200kr i plånboken som består av de hundra kronor du var skyldig din far som aldrig nådde honom och den hundra kronor som du ofrivilligt lånade ut. Din pappa och grannen vardera har på samma sätt fått 1100 kr minus på kontot.

Om mannen i SVT's artikel är ett konto, så är skadestånd till olika brottssoffer vardera ett eget konto och skadeståndet är ytterligare ett separat konto. Eftersom inget av kontona har affärer sinsemellan men alla har affärer med mannen, är det endast mannen de kan arbeta med för att nå +-0 (plus minus noll).

Allt annat skulle kunna räknas som t ex penningtvätt!

I ett företag som är byggt likt ett paraply, vilar 4 mindre bolag under. Bolagen heter A B C och D. Företaget A går dåligt, medan företaget C visar en stark uppgång under det senaste kvartalet. För att rädda A i balansräkningen behöver vi bli av med lite utgifter så att inkomsterna ser ut att räcka. VD:n vet att det inte är helt rätt att göra så här men, han låter revisorn lägga utbildningskostnader för personalen, inköp av diverse tjänster och administration på företag C. Det är ändå ingen som kommer att kolla säger revisorn. Företag A har 200 anställda, företag C har 3 anställda. VD:ns advokat avråder från att kvitta skulder genom att flytta mellan kontona eftersom det blir svårt att redovisa varför ett tremannaföretag stod för 200 anställdas utbildning i ett annat bolag -utan att få pengar istället. Vi komma onekligen få minuskonton utan pluskonton i detta fall och då förstår skatteverket att något inte stämmer.

Varje konto är ansvarigt för sina egna affärer och det går inte lagligt att flytta på skulder för att jämna ut obalans!

Privat går det visst att flytta på skulder om de inblandade vill, men de behöver inte. När detta sker gäller ett privat skriftligt eller muntligt avtal, ett sk kontrakt som endast gäller de inblandade.

 

 

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/hassan-fick-pengar-fran-staten-var-skyldig-over-en-halv-miljon-till-staten-for-skadestand-till-brottsoffer

0 0 0 0 0 0
 • 346
Comments (1)
 • Innan de två skulderna har reglerats, hur mycket pengar hänger hänger i luften?

  0 0 0 0 0 0
  Not logged in users can't 'Comments Post'.
  Info
  Category:
  Created:
  Updated: