·   · 34 posts
 •  · 2 friends
 •  · 3 followers

Att korsa apa och människa är som att korsa delfin med kanariefågel

Jänkare och Kineser arbetar med att korsa ap-DNA med människor och försvarar arbetet som nödvändigt för människans överlevnad i stort sett. Detta pg a "myten" (skulle jag vilja påstå) att människans förfader är en apa.

Mitt resonemang lyder:

"Om människan var apa från början och sedan blev människa, varför har då inte de samtida ap-aporna blivit ap-människor nu"? -Helt enkelt, varför är apan fortfarande apa och duckat evolutionsteorin helt?

Ville vi leka "gud" och skapa walking talking reservdelar, då är forskningen överens om att grisen passar bättre. Walt Disney's "De Tre Små Grisarna" ligger närmre i teori.

Att vi påminner så starkt om apor är för att förutsättningarna att överleva på jorden som på-marklevande-släkte baserar sig i några få detaljer. Uppbyggnaden är bl a viktig -syre, vatten, kol, kväve och fosfor!

Vi delar liknande gjutform -fyra lemmar, dvs fyra ben eller två ben och två armar, huvud, axlar, bröstkorg, bål, höfter och ryggrad. Vi skulle kunna stoppa alla ingredienser i en burk, skaka om och göra en ny varelse. Men även om vi gör det, tillhör inte utkomsten oavsett vilken "ras" den liknar, någon annan redan befintlig ras.

Är det något som stämmer i evolutionsteorin, så är det de överlevnadkraftiga grundförutsättningarna för liv. Utvecklingen har under miljarder år bestsämt dessa former och det vi ser idag är resultatet. Apan är inte i utveckling under en hierarki som människan leder, den är en jämlike med andra förutsättningar.

Ett annat exempel är stenåldern för 15 000 år sedan. Vi hade precis samma begåvning då som vi har idag, med skillnaden av 15 000 års samhällsuppbyggnad! Som science fiction-författare har jag fått sätta mig in i livets uppkomst och utveckling som en "gud" och insett att hur smarta, utbildade och drivkraftiga människor än är, så blir det att gå tillbaka till basic's om vi skulle standssättas på en öde planet utan internet, el och samhällstruktur.

Vi skulle mer eller mindre bli stenåldersmänniskor igen och all kunskap på sikt, få återuppbyggas. Lika falskt eller sant påståendet om att vi tillhör en utomjordisk kultur från början, är därför teorin om att allt som liknar varandra tillhör samma stam från start i livets träd.

Varför det är så svårt för människan att gå bredvid utan att ta täten, vet jag inte. Däremot vet jag att aporna på zoo är äldre i sin utveckling än människan. Därför är det inte heller svårt att tro, att deras samhälle är det optimala resultatet av utveckling.

För 6 miljoner år sedan dök människan upp, apan är 55 miljoner år gammal. Det är inte en dum apa vi ser på zoo som sitter nedslagen och ser på alla besökare, det är individer som är 10 gånger mer utvecklade än oss.

Det må så vara att vi söker intelligent liv i rymden, men hur ska vi kunna veta det när vi finner något, i tanke på vad vi inte ser precis framför våra ögon på jorden?

Att korsa apa och människa kanske inte är så etiskt fel, som en kunskapsmässig katastrof, don't play with fire!

0 0 0 0 0 0
 • 327
Comments (1)
 • 0 0 0 0 0 0
  Not logged in users can't 'Comments Post'.
  Info
  Category:
  Created:
  Updated: